Podjela svjedodžbi i /ili potvrda o ploženim ispitima državne mature

Maturanti , podjela svjedodžbi i /ili potvrda o ploženim ispitima državne mature (jesenski rok) bit će 19.09.2019.(četvrtak) od 09:30 h do 10:30 h