Poziv za dostavu ponude za usluge metodičara

24.01.2018.
Poziv za dostavu ponude za usluge metodičara Pomorska škola Split korisnik je projekta „SN4SD – Suvremena nastava za suvremeno društvo“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda (šifra projekta UP.03.2.2.03.0163). U okviru projekta predviđene su usluge metodičara z apomić u izradi dva nova kurikuluma i jedne nove izvannastavne aktivnosti. Dokumentacija o nabavi nalazi se u nastavku.