Obrana završnih radova - jesenski rok

Obrana završnih radova za maturante održat će se po slijedećem rasporedu